Αρχικη

Έναρξη ίδρυσης της Ένωσης Διοίκησης, Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης  και Απασχόλησης (ΕΔΕΠΑ)

Σκοπός της Ένωσης, είναι η προαγωγή, ενίσχυση, μελέτη και προώθηση ενεργειών που σχετίζονται με τους τομείς Διά Βίου Μάθησης, Επαγγελματικής Κατάρτισης, Απασχόλησης, Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Διαχείρισης, ανάπτυξης και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού, Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Για να δείτε το καταστατικό πατήσετε εδώ.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις δράσεις της ΕΔΕΠΑ ή να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον συμμετοχής σας επικοινωνήστε με το info@edepa.gr